Kwaliteit voor kwantiteit
PV systemen, zonnepanelen

Zonnepanelen

Zon-PV is een andere naam voor fotovoltaïsche zonne-energie.

De opbrengst van het PV-systeem hangt af van de hoeveelheid zoninstraling. De zoninstraling wordt uitgedrukt in het aantal uren volle zon ofwel het aantal kWh per vierkante meter. Het vermogen dat een PV-paneel levert, wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Het rendement van een PV-paneel, afhankelijk van het type systeem, varieert momenteel van 6% tot 16%. Dit komt overeen met een te leveren vermogen van 60 tot 160 Wp/m2 paneel. De meeste toegepaste PV-panelen leveren een vermogen van 110 Wp/m2.

De gemiddelde jaaropbrengst bedraagt 600 à 820 kWh per kWp. Dit komt overeen met een gemiddelde opbrengst van 65 à 90 kWh per m2 PV-paneel. Bij nieuwbouw kunnen PV-panelen toegepast worden als onderdeel van de gehele architectuur van het gebouw, bijvoorbeeld door toepassing in de gevel. Door toepassing van PV in de gevel, daalt de opbrengst van het PV-systeem enigszins als gevolg van verticale plaatsing.

Levensduur

De levensduur van PV-panelen bedraagt 20 tot 25 jaar. De inverter, die dient voor de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom, heeft een kortere levensduur, maar is eenvoudig te vervangen.

Technische haalbaarheid

De opbrengst van een PV-paneel is afhankelijk van de oriëntatie en de hellingshoek. De hoogste opbrengst wordt gerealiseerd indien het PV-paneel georiënteerd is op het zuid zuidwesten (oriëntatie zuid en 5° naar het westen) met een hellingshoek van 36°. De oriëntatie en hellingshoek zijn echter niet heel kritisch met betrekking tot de opbrengst. Met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest en een hellingshoek tussen 15° en 60° is de opbrengst altijd nog meer dan 90% van het bovengenoemde optimum. In de praktijk hebben stedenbouwers en architecten ruim voldoende vrijheidsgraden om zonvriendelijke te bouwen. Voor plaatsing op een plat dak zijn er systemen op de markt om het paneel met een hellingshoek van 36° te plaatsen.

De opbrengst van PV-panelen wordt bepaald door het opvallende zonlicht. Om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren, is het daarom van belang dat de panelen niet, of zo min mogelijk worden beschaduwd. Beschaduwing kan veroorzaakt worden door objecten (bijvoorbeeld bomen of andere gebouwen) in de directe omgeving.

Een PV-paneel geeft een extra belasting van circa 20 à 30 kg per m2 op het dak bij plaatsing achteraf. Bij integratie in het ontwerp kan de dakbelasting lager uitvallen.

Wet- en regelgeving

Als het zonnepaneel niet wordt toegepast om aan de energieprestatie te voldoen, is in de volgende gevallen geen bouwvergunning nodig:

 1. Als het zonnepaneel op of aan het gebouw is bevestigd.
 2. Als het zonnepaneel elektriciteit levert aan het gebouw of een bouwwerk op hetzelfde perceel.
 3. Als het zonnepaneel is verbonden met het elektriciteitsnet of accu.
 4. Als het zonnepaneel bij plaatsing op een schuin dak:
  • binnen dakoppervlak blijft en
  • in of direct op het dak ligt en
  • een hellingshoek heeft gelijk aan die van het dak.
  Als het zonnepaneel bij plaatsing op een plat dak:
  • minimaal even ver van de dakrand af ligt als de dakrand hoog is en
  • een hellingshoek heeft van maximaal 35°.
 5. Als het zonnepaneel niet op, aan of bij een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt geplaatst.

Als aan de eerste en/of tweede voorwaarde niet wordt voldaan, is een reguliere bouwvergunning nodig. Wanneer niet wordt voldaan aan één van de andere criteria, moet een lichte bouwvergunning worden aangevraagd. Bij een lichte bouwvergunning mag de gemeente zelf toetsen aan “redelijke eisen van welstand”; bij een reguliere bouwvergunning is advies van een welstandscommissie of stadsbouwmeester verplicht.

Bij welstand gaat het vooral om kleur- en materiaalgebruik en of deze passen in de omgeving. Er moet altijd aan het Bouwbesluit worden voldaan. In het bestemmingsplan van de gemeente staan bestemming en gebruiksvoorschriften van een stuk grond. Indien exploitatie van zonnepanelen in strijd is met de (gebruiks)voorschriften van het bestemmingsplan, moet vrijstelling worden aangevraagd of het bestemmingsplan worden gewijzigd. Als zonnepanelen worden gebruikt om aan de wettelijk vereiste energieprestatie te voldoen, dan dienen de specificaties van het zonnepaneel gelijktijdig met de bouwaanvraag van het gebouw te worden overlegd.

terug naar vorige pagina

Contact


Adamsdreef 70
6716 MD Ede


T. 0318 64 00 53

M. 06 513 18 127

E. info@ooijhuizenede.nl

KvK nr. 09055282

BTW nr. NL001304678B15

 

InstallQ Gas nr. 23675

InstallQ Water nr. 40149

 

Bank NL41 INGB 0006 1587 825